ติดต่อเรา

เลนส์พิมพ์หิน DMD

เราได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิต LDI (Laser Direct Imaging) เพื่อทำการวิจัยและผลิตเลนส์ LDI

เลนส์ LDI แถบคลื่นคู่และแถบคลื่นสามคลื่นของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของภาพโดยสมบูรณ์และการถ่ายทอด ซึ่งดีกว่า 80% ระหว่างคลื่นความถี่ตั้งแต่ 360 นาโนเมตรถึง 400 นาโนเมตรในขณะที่ให้คุณภาพของภาพในเวลาเดียวกัน


GET_STARTED
เลนส์พิมพ์หิน DMD

เลนส์พิมพ์หิน DMD DOCUMENT_DOWNLOAD

GET_IN_TOUCH

เยี่ยมชมที่นี่เพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหรือสอบถามเกี่ยวกับระบบวิชันซิสเต็ม