ติดต่อเรา
การตรวจสอบ

การตรวจสอบวิชันซิสเต็ม

การตรวจสอบการใช้งานเลนส์ตรวจสอบทางอุตสาหกรรมคือการตรวจหาข้อบกพร่อง สิ่งปลอมปน ข้อบกพร่องในการทำงาน และอื่นๆ ความผิดปกติในผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

 • Sensor Scratch Inspection
  Sensor Scratch Inspection
 • Sensor Scratch Inspection
  Sensor Scratch Inspection
 • Sensor Scratch Inspection
  Sensor Scratch Inspection
 • Sensor Scratch Inspection
  Sensor Scratch Inspection