ติดต่อเรา
คำแนะนำ

คำแนะนำวิชันซิสเต็ม

คำแนะนำคือการค้นหาหรือรายงานตำแหน่งและทิศทางของชิ้นส่วนในพื้นที่ 2D หรือ 3D ไปยังตัวควบคุมเครื่องจักร หรือการจัดตำแหน่งและการจับคู่รูปแบบทางเรขาคณิต

 • Machine Vision Guidance
  Machine Vision Guidance
 • Machine Vision Guidance
  Machine Vision Guidance
 • Machine Vision Guidance
  Machine Vision Guidance
 • Machine Vision Guidance
  Machine Vision Guidance