ติดต่อเรา
บัตรประจำตัว

การระบุวิชันซิสเต็ม

การประยุกต์ใช้การระบุเทคโนโลยีการมองเห็นในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็น OCR และ ระบบ OCV เพื่ออ่านหรือยืนยันการมีอยู่ของรหัสและตัวอักษร นอกจากนี้ยังระบุชิ้นส่วนได้ด้วยการกำหนดข้อกำหนดเฉพาะ

 • Bar Code Identification
  Bar Code Identification
 • Bar Code Identification
  Bar Code Identification
 • Figures Identification
  Figures Identification
 • Figures Identification
  Figures Identification
 • QR Code Identification
  QR Code Identification
 • QR Code Identification
  QR Code Identification